Bioptron Zepter

Bioptron – světelná terapie od Zepter Group

Bioptronová lampa vyzařuje polarizované světlo, které však není koherentní (tzn. že paprsky nekmitají ve vzájemné shodě) a proto je laserový paprsek bezpečný a bez vedlejších účinků.

Jak Biotronová lampa pracuje

Světlo je jedním z druhů elektromagnetického vlnění, podobně jako rentgenové záření, gama záření, ultrafialové záření, infračervené záření nebo radiové vlny. Tyto jednotlivé typy záření se navzájem liší právě vlnovou délkou a frekvencí.

Významnou složkou spektra elektromagnetického záření je viditelná oblast – světlo ležící v intervalu vlnových délek od 390 nm do 790 nm. Za světlo označujeme elektromagnetické záření (vlnění), které vnímá lidské oko. Každá vlnová délka přitom vyvolává různý zrakový vjem, tzv. barvu světla.


Nejkratší vlnová délka odpovídá fialové barvě a nejdelší červené barvě. Jejich směs dává světlo bílé.


Polarizace světla

Světlo šířící se v prostoru (v materiálu) je příčné elektromagnetické vlnění, zcela nahodilé (světlo je nepolarizované). Přirozeně nepolarizované světlo lze polarizovat několika způsoby: odrazem, lomem, dvojlomem, případně polarizačními filtry.

Biotronová lampa využívá polarizaci světla dvojlomem za využití krystalů, tedy rozdílné rychlosti šíření světla v různých směrech.

Interakce záření a tkáně

Po dopadu záření na ozařovanou tkáň, například kůži, se část tohoto záření odrazí a část projde do tkáně, kde dochází k jeho rozptylu a absorpci. Poměrný příspěvek každého z těchto optických fenoménů kolísá podle využití vlnových délek a intenzity záření a podle typu tkáně.

Efekt působení polarizovaného světla na živý organismus můžeme rozdělit na tři hlavní skupiny:

  1. Analgetický

  2. Protizánětlivý

  3. Stimulační

Nejčastější způsoby použití

Certifikace

Ocenění

Objednání na ošetření Biotronovou lampou zde.