Shamballa

Energetický systém Shamballa (čti Šambala) je jeden velký celek, který se skládá z 1024 základních symbolů a tisíců dalších mistrovských symbolů.

Nemusíte se obávat nějakého předávkování, při léčení Shamballou se totiž vždy samovolně aktivují pouze ty symboly = energie, které jsou právě třeba.

Shamballa 1024 zahrnuje několik složek energií

 • Univerzální životodárná energie (říká se jí „reiki“)
 • JÁ JSEM (energie života, božství a osvícení)
 • Energie nanebevzatých mistrů (integrace svých multidimenzionálních aspektů)
 • Energie andělů, archandělů a dalších bytostí Světla
 • V současnosti Shamballa 1024 zahrnuje i paprsky energie pro transformaci

Shamballa je nejsilnější energií v celém systému Reiki

 • Shamballa je tzv. multidimenzionální systém léčení a duchovního růstu. To znamená, že je vysokovibrační, a proto snadno působí opravdu na všechny roviny bytí – tam, kde to je třeba.
 • Pomáhá aktivovat DNA, způsobuje velice rychlé překódování tělesné DNA, což způsobí uzdravování.
 • Vyvažuje staré čakrové kódy a zároveň aktivuje nové.
 • Znovu probouzí zapomenuté schopnosti, telepatii, intuici, jasnoslyšení.
 • Podporuje duchovní vývoj, rozpouští mentální a fyzické bloky – za pomoci energie Nanebevzatých mistrů a jejich paprsků.
 • Shamballa obsahuje energii Boží přítomnosti, JÁ JSEM!
 • Shamballa je sídlem duchovní hierarchie Země.
 • Energie Shambally velmi pomáhá při vzestupu lidstva a planety Země do 4D, napomáhá Kristovské vibraci nepodmíněné lásky, přejícnosti, radosti, klidu a uvědomění.
 • Osvobozuje od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, nutí nás dokončit nedokončené.

Každý, kdo je zasvěcen do energií Shambally pracujte pouze s čistým úmyslem, záměrem, prosbou, přáním. Náš čistý úmysl je automatickým propojením s Mistry, kteří nás ve všem dobrém a pozitivním od této chvíle podporují. Jsou s námi a ukazují nám naši správnou cestu.

Shamballa nás vede k vnímavosti maličkostí, které udávají směr našemu životu. Pokud se je naučíme vnímat a rozpoznávat, nemůžeme na své cestě zbloudit.

Jak probíhá sezení Shambally

Energetické sezení s použitím energií a symbolů posvátné Shambally probíhá formou osobního setkání nebo sezení na dálku.

Při osobním sezení leží klient plně oblečen na lehátku, kde přijímá do svého podvědomí energie a symboly, které jeho tělo, duch i duše v daný okamžik potřebuje a na které je připraven.

Druhou možností je sezení na dálku. Vše probíhá podobně. Klient se pohodlně usadí nebo ještě lépe položí na postel, dá svolení ke spuštění energií a symbolů Shambally a proces může začít i na dálku.

Účinky osobního setkání a působení na dálku jsou totožné.

Shamballa je darem Saint Germaina (nanebevzatého mistra transformace) a channelovala a založila jej v roce 2003 June Stephansen.