Kvantová vlna

Vše kolem nás i my samotní jsme jen energie o určité frekvenci, které se pohybují v kvantovém poli.

Jsme vlastně jen vlnění, tedy vibrace na určité frekvenci.

Pokud dáváme něčemu nebo někomu svou pozornost, dochází k zastavení jeho kmitání a nám se zdá, že jde o pevný předmět, na který si můžeme sáhnout. Ale hned jak se začneme soustředit na něco jiného, tento předmět může zase krásně volně vibrovat v kvantovém poli.

A právě tohoto efektu lze využít technikou kvantování a změnit vše, co je kolem nás, co si přitahujeme do svého života, jaké lidi, události, zkoušky či předměty, ale také štěstí, radost a zdraví či hojnost.

Vše je energie o určité frekvenci a to je krásné, protože to znamená, že každá frekvence se dá změnit.

Pojďte „čarovat“ se mnou a vyzkoušejte si na vlastní kůži zázraky kvantování.

Jedná se o velmi efektivní a rychlou metodu, kterou můžete změnit prakticky vše. Jediné co vás může brzdit, jste vy sami a vaše strachy a obavy. Vše podrobně probereme při osobní či online konzultaci a společném kvantování.

Změna je volbou, jste na ni připraveni?

Pak se těším na naše společné kvantování a váš nový život. Objednávky prosím zde.